מחשבון תעריפי נסיעה

לקבלת תעריפי נסיעה הכוללים רכבת יש לבחור לפחות 2 תחנות רכבת במסלול הנסיעה
Loading locations...
Loading locations...

Calculating

Travel fares for the chosen route

ההנחה ניתנת בעת מעמד טעינת כסף בכרטיס (ערך צבור). התעריף המוצג הוא לאחר ההנחה.
Distance between origin and destination: *
Single Trip
ILS
?
including 90 minutes free transfer pass.
Full price before discount. A discount for those who are eligible thereto is given at the time of loading depending on eligibility, (Example table).
Daily rate
ILS
Monthly rate
ILS
* When searching without a precise address the distance is calculated from the city center. Changes may occur in the trip itself.
x